بودای بزرگ، کمکشان کن!

!Great Buddha, Help Them

آلکسی کازانتسف

مترجم

آبتین گلکار

تعداد صفحات: 180
شابک: 1-09-5193-600-978
سال چاپ: 1397
نوبت چاپ: 2
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 20000 تومان
دریافت نمونه

|     نمایشنامۀ بودای بزرگ، کمکشان کن! تحت تأثیر وقایع کامبوج و فجایع خمرهای سرخ به رهبری پل پوت نوشته شده است، ولی در متن هیچ اشارهای به این رخداد تاریخی نمیشود و اثر به این شکل خاصیت تعمیمپذیری پیدا میکند. کازانتسف در این نمایشنامه به توصیف ضدآرمانشهری میپردازد که حاکمانش با اِعمال زور و خشونت اتباع خود را به تدریج از پایینترین درجات انسانیت نیز فروتر میغلتانند تا جامعۀ آرمانی خود را از صفر بنا کنند.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: