سه کاربرد چاقو

در باب طبیعت و مقصود دِرام

Three Uses of the Knife: On the Nature and Purpose of Drama

دیوید ممت

مترجم

محمدرضا ترک‌تتاری

تعداد صفحات: 85
شابک: 4-25-6863-622-978
سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 4
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 32000 تومان
دریافت نمونه

|      سه کاربرد چاقو، نه نمایشنامه و فیلم‌نامه که از مکتوبات نظری دیوید ممت است. این کتاب در ظاهر دربارۀ نوشتن و خاصه نمایشنامه‌نویسی است، اما می‌توان به نوعی آن را مانیفست هنری ممت به شمار آورد، رساله‌ای درباب چیستی هنر و چرایی و چگونگی نوشتن. حکایات، نقل‌قول‌ها، مثال‌ها و مثل‌های متعدد با چاشنی لحنی آمیخته به طنز و آیرونی به متن غنای ویژه‌ای بخشیده است. و از سوی دیگر ممت با بیانی موجز و صریح دست روی واقعیت‌های چالش برانگیز می‌گذارد و مسائلی را پیش می‌کشد که خواسته یا ناخواسته درگیرمان می‌کند.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب:
تأملاتی دربارۀ درام