هارولد شوایتزر

هارولد شوایتزر، نویسنده، شاعر و استاد دانشگاه، سال 1950 در زوریخ سوئیس متولد شد. او مدرک پروفسوری فلسفۀ خود را در سال 1983 از دانشگاه زوریخ گرفت و در سال 1987 به ایلات متحده آمریکا مهاجرت کرد. شوایتزر در حال حاضر استاد دانشگاه باکنل در رشتۀ ادبیات انگلیسی است. او در زمینه‌های نظریۀ ادبی، نقد ادبی و علوم انسانی کتاب‌هایی منتشر کرده است. از کتاب‌های این نویسنده می‌توان به  رنج کشیدن و درمان هنر و کتاب سنگ‌ها و فرشتگان اشاره کرد. از هارولد شوایتزر در نشر بیدگل کتاب در باب انتظار با ترجمۀ مهیار آقایی منتشر شده است.