شیرین بزرگمهر

|     شیرین بزرگمهر در 22 مرداد 1326 در تهران متولد شد.
بزرگمهر در دانشگاه آستین تگزاس به تحصیل در رشتۀ مطالعات تئاتر پرداخته و از این دانشگاه فوق لیسانس خود را گرفته است. او عضو هیئت علمی دانشگاه است. بزرگمهر تا کنون به ترجمه آثاری در چند رشتۀ مختلف هنری پرداخته که از جملۀ آن‌ها می‌توان از تمرین‌های تئاتر فمینیستی: کتاب راهنما، تاریخ لباس، مطالعات تئاتر و اجرا، وانمایی اسطوره‌ای مدرنیسم نام برد.