یان ـ ورنر مولر

|     یان- ورنر مولر در سال 1970 در باد هونف آلمان متولد شد.
مولر استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستون است  و همچنین پروژۀ تاریخ اندیشه‌های سیاسی این دانشگاه را هدایت می‌کند. مولر علاوه بر تألیف کتاب در نشریات گاردین، لندن ریویو آو بوکز، نیویورک ریویو آو بوکز مقاله می‌نویسد.