جان بل

|     جان بل مورخ تئاتر و عروسک‌گردان است.
بل علاوه بر عروسک‌گردانی، به نوشتن دربارۀ عروسک‌ها و ساختن آن‌ها نیز مشغول است. او کار اجرای عروسکی را با نان و عروسک پیتر شومان آغاز کرد. بل دکترای خود را از دانشگاه کلمبیا گرفت. او هم‌اکنون در دانشگاه نیویورک، دانشکدۀ امرسون ومدرسۀ طراحی رود‌آیلند به تدریس تاریخ تئاتر مشغول است و مدیریت مؤسسۀ بالارد و موزۀ عروسک دانشگاه کانکتیکات را نیز بر عهده دارد.