تیچ نات هان

تیچ نات هان، راهب بلندآوازۀ بودایی، فعال صلح و یکی از آموزگاران بزرگ معنوی عصر ماست. او یکی از شناخته‌شده‌ترین استادان ذن و همچنین بنیان‌گذار مکتب بودایی «سنت دهکدۀ پلوم» است؛ که بزرگترین معبد بودایی در اروپا است. نات هان تاکنون بیش از صد عنوان کتاب دربارۀ بودیسم نوشته است و بیش از هفتاد سال است که ذهن‌آگاهی و هنر شادکامی را تدریس می‌کند. نات هان در سال 1926 در ویتنام متولد شد. شانزده ساله بود که به سلک راهبان بودایی درآمد و تحت تعلیم استادش تمرین‌های ذن را آموخت و تا سال 1951 با شاخه‌های اصلی بودیسم همچون «مهایانه» آشنا شد و رسما به مقام «بهشکو» به معنی راهب مذکر رسید. در سال‌های بعدی به معبد وان هان در شهر هوشی مین، بزرگترین شهر ویتنام، رفت و در نهایت در سال 1966 به مقام استادی ذن رسید. در سال 1961 نات هان به ایالات متحده رفت و در دانشگاه پرینستون به تدریس در رشتۀ دین‌شناسی تطبیقی مشغول شد. همزمان در دانشگاه کلمبیا به ارائه درسگفتارهایی دربارۀ بودیسم پرداخت. در سال 1982 بر فراز کوهستان‌های دهکدۀ پلوم فرانسه نخستین دیر خود را بنا کرد. هر ساله هزاران نفر از این مبعد بازدید می‌کنند و پای سخنان این راهب بودایی می‌نشینند.