محسن ابوالحسنی

|  محسن ابوالحسنی در سال 1363 در تهران به دنیا آمد. او فارغ‌التحصیل رشته‌ی تئاتر از دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و همین‌طور در دانشکدۀ زبان­ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در رشته‌ی ادبیات انگلیسی تحصیل کرده است. او بازیگر و معلم بازیگری است و در زمینۀ تئاتر پژوهش، نویسندگی و ترجمه می­کند.